جستجو کانال تلگرام

ثبت کانال تلگرام شما

افزودن کانال تلگرام

معرفی کانال های تلگرام

تله کانال : معرفی کانال تلگرام ، کانال تلگرام

افزودن کانال تلگرام

اطلاعات کانال خود را وارد نماید

آی دی کانال خود را بدون @ وارد کنید. برای مثال : smarternews
قوانین افزودن کانال را مطالعه نماید

نام کاربری شما در تله کانال

شماره موبایل شما به منظور نام کاربری می باشد که توسط آن می توانید وارد حساب کاربری شوید و کانال های خود را مدیریت و یا ویژه نمایید.
[ورود به حساب کاربری]

لینک joinchat

لینک joinchat فقط برای کانال های ویژه فعال می شود

آی دی کانال

آی دی کانال خود را بدون @ و یا هر پیشوند دیگری وارد نمایید
(مثال صحیح : smarternews)

جرائم رايانه

کانال های دارای محتوای غیر اخلاقی و یا کانال هایی که قانون جرائم رايانه‌ ای و فهرست مصاديق محتوای مجرمانه را رعایت نکرده باشند تایید نمی شوند.

ویرایش اطلاعات

تله کانال حق ویرایش عنوان ، توضیحات و تصویر ثبت شده را دارد.

ویرایش اطلاعات

تله کانال حق ویرایش عنوان ، توضیحات و تصویر ثبت شده را دارد.

مسئولیت محتوا

مسئولیت محتوای کانال ها با منتشر کننده آن می باشد.